Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

duzazet
duzazet
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viasleeplessnight sleeplessnight
duzazet
duzazet
3305 3b65
Reposted fromslodziak slodziak viaswiatblondynki swiatblondynki
duzazet
duzazet
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawolalabym wolalabym
duzazet
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viawolalabym wolalabym
9815 a173
Reposted fromsunlight sunlight viadisheveled disheveled
6796 b33f 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamyniu myniu
duzazet
0065 3a5f
Reposted fromlittlestories littlestories viairmelin irmelin
duzazet
7697 e2a6
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
duzazet
7548 d4b2 500
Reposted frommegwanttea megwanttea viairmelin irmelin
7805 0ec2

Tim Burton Johnny Depp and Sarah Jessica Parker on the set of Ed Wood.

Reposted fromnickdrake nickdrake viasomebunny somebunny
6547 be36
Reposted fromvanille vanille viairmelin irmelin
duzazet
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
duzazet
5301 a900
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
duzazet
9083 3c01
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
duzazet
3066 629d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
duzazet
3050 ddf3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
duzazet
2866 0f07
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl